ВІДНОШЕННЯ ДО ПЛАГІАТУ

 

Редакція МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ ОСВІТИ І НАУКИ вважає неприйнятним наявність плагіату в статтях. Журнал вважає, що використання ідей та робіт інших без належного цитування, є несправедливою і нечесною діяльністю.

Копіювання хоча б однієї пропозиції з чужої публікації, а також з власних раніше опублікованих робіт без належного цитування, вважається плагіатом, навіть, якщо Ви використовуєте свої слова замість оригінальних. Редакція залишає за собою абсолютне право відхилити процес розгляду поданого рукопису, якщо вів містить невеликі або значні запозичення з інших публікацій без належного цитування та може скасувати публікацію за скаргою в плагіаті.

При розгляді справ про можливі порушення Журнал керується схемами поведінки, розроблених Комітетом з етики публікації (COPE). Журнал зберігає документи про всі випадки наукової несумлінності, особливо про порушеннях етичних принципів у науці.

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide