Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект
Кудь А. А.1,2,3
 
Simcord Information Services SIA, Латвія
2 Simcord LLC. Technologies, Україна
3 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
 
Abstract
Вступ та Мета дослідження: Сучасні умови проривних цифрових технологій продовжують породжувати нові явища та феномени. Одними з них стали віртуальні активи в усьому різноманітті своїх видів, середовищ існування тощо. Встановлено, що на сьогодні не існує чіткого розуміння віртуальних активів та усталеної класифікації, а термінологічний апарат потребує уточнень в економіко-правовому аспекті. Мета дослідження: на підґрунті вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі та становлення сучасного термінологічного апарату охарактеризувати феномен віртуальних активів у економіко-правовому аспекті. Матеріали і Методи: Для дослідження феномену віртуальних активів у економіко-правовому аспекті використано комплекс теоретичних методів: аналізу та синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації та інтерпретації результатів. Результати: Вивчення основних тенденцій цифровізації економічної галузі дозволило виокремити ключові ознаки віртуального активу; класифікувати суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру в сфері застосування віртуальних активів, а також обґрунтувати взаємозв’язок та взаємодію між цими суб’єктами (“постачальники послуг” – “споживачі послуг”). На підґрунті визначення критерію “похідність від первинного активу” та з урахуванням об’єктивних властивостей кожного виду віртуального активу й способів їх застосування нами запропонована така класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру: токенізований актив і криптоактив. Запропонований сучасний термінологічний апарат сфери застосування віртуальних активів містить такі терміни та їх визначення: система обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, розподілений реєстр, токен розподіленого реєстру, ідентифікатор, токенізований актив, цифровий актив, первинний актив, криптоактив, користувач системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру, постачальник послуг, споживач послуг. Висновки: Використання різноманітних методів дослідження дозволили виокремити ключові ознаки віртуального активу й здійснити класифікацію суб’єктів системи обліку цифрових даних на базі технології розподіленого реєстру та обґрунтувати взаємозв’язок і взаємодію між цими суб’єктами у сфері застосування віртуальних активів. Запропоновані класифікація віртуальних активів розподіленого реєстру та сучасний термінологічний апарат із характеристикою сутності основних понять проблеми дослідження.
 
 
 
Keywords
віртуальний актив, токенізований актив, цифровий актив, криптоактив, ідентифікатор, технологія, розподілений реєстр
 
 
 
 
References
Chohan, U. W. (2017). Assessing the differences in bitcoin & other cryptocurrency legality across national jurisdictions. SSRN eJournal. Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042248 doi:10.2139/ssrn.3042248
Dunayev, I., & Kud, A. (2020). Developing digital skills and competencies of ukrainian specialists as a vital need in the global digital transformation era. Pressing Problems of Public Administration, 1(57), 8–17. doi:10.34213/аp.20.01.01
European Central Bank. (2015). Virtual currency schemes – a further analysis. Frankfurt am Main, Germany: ECB. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
Financial Action Task Force. (2020). 12-Month review of revised FATF standards – Virtual assets and VASPs. Paris, France: FATF. Retrieved from: http://www.fatf-gafi.org
Financial Action Task Force. (2019). Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. Paris, France: FATF. Retrieved from: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
Financial Action Task Force. (2019). Public statement on virtual assets and related providers. Orlando, US: FATF. Retrieved from: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-statement-virtual-assets.html
Financial Action Task Force. (2014). Virtual Currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks. Paris, France: FATF. Retrieved from: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
Hardjono, Th., Lipton, A., & Pentland, A. (2020). Privacy-preserving claims exchange networks for virtual asset service providers. Retrieved from preprint archive. (arXiv:1912.06871v2[cs.CR])
Houben, R., & Snyers, A. (2020). Crypto-assets – Key developments, regulatory concerns and responses. Luxembourg: European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs. Retrieved from: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
International Financial Reporting Standards Foundation. (n.d.). IAS 1 Presentation of Financial Statements. London, UK: IFRS Foundation. Retrieved from: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-1-presentation-of-financial-statements/#about
International Financial Reporting Standards Foundation. (n.d.). IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations. London, UK: IFRS Foundation. Retrieved from: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-5-non-current-assets-held-for-sale-and-discontinued-operations/#about
Kud, A. (2019). Substantiation of the term “digital asset”: Economic and legal aspects. International Journal of Education and Science, 2(1), 41–52. doi:10.26697/ijes.2019.1.06
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). The tokenisation of assets and potential implications for financial markets. Paris, France: OECD Blockchain Policy Series. Retrieved from: www.oecd.org/finance/The-Tokenisation-of-Assets-and-Potential-Implications-for-Financial-Markets.pdf
Pypenko, I. S., & Kud, A. A. (2019). Genesis of IT economy: from cryptocurrency to digital asset. International Journal of Education and Science, 2(2), 56. doi:10.26697/ijes.2019.2.41
Swiss Financial Market Supervisory Authority. (2018). Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs). Bern, Switzerland: FINMA. Retrieved from: https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung
Cayman Islands Monetary Authority. (2020, May 25). Law of the Cayman Islands “Virtual asset (service providers)”. Retrieved July 3, 2020, from Cayman Islands Monetary Authority Web site: https://www.cima.ky/upimages/commonfiles/VirtualAssetServiceProvidersLaw,2020_1594210684.PDF
Eurasian Economic Commission. (2019). Kriptovaljuty i blokchejn kak atributy novoj jekonomiki [Cryptocurrencies and blockchain as attributes of the new economy]. EEC. Retrieved from: http://www.eurasiancommission.org/ru [in Russian]
Kud, A., Kucheriavenko, N., & Smychok, E. (2019). Tsifrovye aktivy i ikh ekonomiko-pravovoe regulirovanie v svete razvitiia tekhnologii blokchein [Digital assets and their economic and legal regulation during development of blockchain technology]. Kharkiv, Ukraine: Pravo. [in Russian]
Gosudarstvennaja Duma of the Russian Federation. (2020, July 31). Federalnyj zakon Rossijskoj Federacii “O cifrovyh finansovyh aktivah, cifrovoj valjute i o vnesenii izmenenij v otdelnye zakonodatelnye akty Rossijskoj Federacii” [Federal Law of the Russian Federation “On digital financial assets, digital currency and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation”]. Retrieved July 31, 2020, from the Official Internet portal of legal information: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056 [in Russian]
Verkhovna Rada of Ukraine. (2019, December 6). Zakon Ukrainy “Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, finansuvanniu teroryzmu ta finansuvanniu rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia” [Law of Ukraine “On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction”]. Retrieved July 17, 2020, from Verkhovna Rada of Ukraine Web site: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text [in Ukrainian]
 
 
 
 
 
Information about the author:
Кудь Александр Александрович – https://orcid.org/0000-0001-5753-7421; Засновник та директор, Simcord Information Services SIA, Рига, Латвія; Засновник та Генеральний директор, Simcord LLC. Technologies; аспірант, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Харків, Україна.
Cite this article as: 
Kud, А. А. (2020). Fenomen virtualnykh aktyviv: ekonomiko-pravovyi aspekt [The Phenomenon of Virtual Assets: Economic and Legal Aspects]. International Journal of Education and Science, 3(3), 30–42. doi:10.26697/ijes.2020.3.3 [in Ukrainian]
 
 

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide