ПРОЦЕС РЕДАГУВАННЯ ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ

МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ ОСВІТИ І НАУКИ

(опис системи контролю якості)

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ

Всі рукописи, подані до публікації в МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ (МЖОН), повинні пройти процес рецензування.

Процес редагування та рецензування. Більше

Процес рецензування статей складається з таких етапів:

І. Розгляд рукопису одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента).

Всі рукописи спочатку розглядаються технічним редактором МЖОН на предмет оцінки їх відповідності тематиці та вимогам журналу. Незавершені матеріали або рукописи, які не відповідають цим рекомендаціям, повертаються автору(ам) з пропозиціями для корекції. Автори будуть повідомлені відповідним листом після реєстрації рукопису в редакції.

Головний редактор або редактор МЖОН читає кожен отриманий рукопис і призначає загальний рівень пріоритету:

(1) рукопис відправляється рецензентам негайно;

(2) рукопис повертається авторам з пропозиціями для корекції представлених даних;

(3) рукопис відхиляється.

Редактори аналізують переглянутий рукопис. Якщо рукопис відповідає вимогам МЖОН, він відправляється двом (або більше) рецензентам для аналізу і статистичному редактору, якщо він містить числові дані. Попередній процес оцінки, як правило, займає 3 тижні.

II. Після цього рукопис надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають одне одного). Ми обіцяємо завжди приховувати особистість як рецензентів, так і автора від обох сторін.

Для полегшення цього етапу рецензування авторам необхідно забезпечити, щоб їх рукописи були підготовлені таким чином, щоб вони не видавали особистість автора. Прохання при подачі матеріалів надати наступні дані: представити титульну сторінку, яка містить відомості про авторів, і «рукопис» без будь-яких подробиць про автора, як 2 окремих файли.

За результатом розгляду рукопису рецензенти рекомендують:

(1) Прийняти без внесення змін;

(2) Прийняти після внесення змін;

(3) Відхилити.

 

Процес оцінки статей (Форма оцінки рецензентом)

Всі рукописи, що надійшли до редакції, проходять через інститут рецензування. Рецензенти заповнюють форму оцінки, яку надсилають до редакційної ради МЖОН.
У разі суперечки між рецензентами питання вирішується Головним редактором МЖОН.
У рецензентів є можливість подати рецензію через профіль МЖОН на Publons

 

Авторська заява (Форма авторської угоди)

Всі автори заповнюють форму авторської угоди, яка повинна бути заповнена, підписана та надіслана разом з рукописом. Таким чином, автори підтверджують оригінальність рукопису, авторства, передачі прав і стверджують дотримання процесу розгляду, тобто, що вони не будуть знімати рукопис. Заповнені авторські угоди повинні бути обов’язково відправлені – в іншому випадку редакційна обробка рукопису може бути відкладена.

 

Конфлікт інтересів (Декларація конфлікту інтересів)

Всі автори заповнюють декларацію конфлікту інтересів. Автори повинні розкривати в момент подачі матеріалів будь-які фінансові домовленості, які вони можуть мати по суті рукопису. Така інформація є конфіденційною для рукопису, що знаходиться під контролем і не впливатиме на редакційне рішення. Але якщо рукопис прийнятий до публікації, редактори, як правило, обговорюють з авторами, яким чином така інформація повинна бути доведена до читача. Тому що суть рецензії та редакційної селекції є інтерпретація літератури, а журнал очікує, що автори таких рукописів не матимуть фінансову зацікавленість в компанії (або її конкурента), яка виробляє продукт, обговорюваний в рукописі. Політика журналу вимагає, щоб рецензенти, асоційовані редактори, редактори вказали в листі до Головного редактора будь-які відносини, які вони мають і які могли б бути витлумачені, які викликають конфлікт інтересів у зв'язку з розглянутим рукописом. В листі необхідно вказати інформацію про будь-які фінансові відносини з комерційними компаніями, що займаються досліджуваним продуктом.

 

Сертифікати редактора та рецензента

Всі редактори отримують сертифікат
Всі рецензенти отримують сертифікат

 

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide
The content of the website and its design are the property of the IJES and the KRPOCH Publishing. Copying and borrowing the content of the website in English or any other language is expressly prohibited. All Rights Reserved.