ANNOUNCEMENT

We are updating the website. Please be in touch

ВІД РЕДАКЦІЇ

 

Шановні читачі!

У 2001 році засновано «Simcord information services».

У 2005 році зареєстровано ХОГОКЗ.

З цього ж року видаються інформаційні, освітні, методичні матеріали, створюється власна серія: «Школа Культури Здоров’я».

В 2012 році Видавництвом «ХОГОКЗ» за сприянням «Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ» розпочато видання наукової літератури: монографій, наукових збірниківах, матеріалів наукових конференцій тощо. На сьогодні у видавництві «ХОГОКЗ» вже опубліковано більше 1000 наукових праць дослідників з усіх континентів. Це переважно статті, представлені на міжнародних наукових конференціях: «Актуальні питання освіти і науки», «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», які традиційно проводяться щороку за ініціативи та при сприянні ХОГОКЗ. Щорічно у цих заходах приймають участь представники з більш ніж сотні університетів із різних країн (України, Канади, Аргентини, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі, Чеської республіки, Південної Африки, Білорусії, Казахстану та ін.); з більшістю цих закладів ми маємо договори співпраці.

З 2012 року видавництво «ХОГОКЗ» має можливість присвоювати всім матеріалам, які вийшли в світ, унікальні цифрові об’єкти ідентифікації (DOI). Видавництво «ХОГОКЗ» є офіційним членом The Publishers International Linking Association, Inc. (PILA), Crossref. Має префікс DOI: 10.26697.

ХОГОКЗ як офіційний реєстратор DOI в Україні починає співпрацювати з науковцями і вітчизняними фаховими журналами, здійснюючи їм допомогу в оформленні DOI.

У 2017 році видавництво «ХОГОКЗ» у співпраці з польським видавництвом «ANAGRAM» вперше в Україні здійснює міжнародне видання збірника наукових статей.

У 2017 році ці дві організації засновують міжнародне інформаційне агентство «ПРОК», разом із яким здійснюється реєстрація міжнародних періодичних видань.

З 2018 року видається «МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ».

Проводиться обов’язкова розсилка друкованих журналів в провідні бібліотеки та університети. Сфера розповсюдження друкованого варіанту Журналу не обмежується територією України, а й поширюється на території інших держав.

IJЕS індексується в основних міжнародних наукометричних базах: Google Scholar, Publons, Index Copernicus International, Directory of Open Access Journals, Core, Crossref System (USA) та ін. Розпочато підготовку IJSA до включення його в бази: Web of Science, Scopus.

До складу Редакційної Колегії Журналу включені найбільш авторитетні вчені з різних країн в галузі економіки, педагогіки, психології, медицини, фармації. Редактори приймають розумні міри та прикладають зусилля для забезпечення належного рівня дотримання етики публікацій, захисту авторських прав на всіх етапах розгляду матеріалів. Це наш етичний обов’язок.

Всі статті, які друкуються в нашому Журналі, знаходяться у «Відкритому доступі» (Creative Commons Attribution License). Тобто дозволяється необмежене використання, поширення та копіювання будь-якими засобами статей авторів нашого Журналу, в режимі реального часу, абсолютно безкоштовно. Це позитивно впливає на індекс цитування автора та позицію його університету в міжнародних рейтингах.

 

Ми дякуємо всім авторам і читачам «МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ ОСВІТИ І НАУКИ» і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 

З повагою

головний редактор

Юрій Мельник

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide
The content of the website and its design are the property of the IJES and the KRPOCH Publishing. Copying and borrowing the content of the website in English or any other language is expressly prohibited. All Rights Reserved.