МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ (МЖОН)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції: КВ № 23568-13408 Р

 IJES включено the ISSN International Centre (France) до міжнародної бази даних: ISSN Міжнародного реєстру з Міжнародним Стандартним Серійний НомеромРrint ISSN: 2618-0553; Online ISSN: 2618-0561.

Засновники:

 «СІМКОРД ІНФОРМЕЙШНС СЕРВІСІЗ», Латвійська Республіка;

Міжнародне Інформаційне агентство «ПРОК», Латвійська Республіка – Україна;

Харківська обласна громадська організація «КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я», Україна;

Мельник Юрій Борисович, громадянин України

 

Видавець: ХОГОКЗ (Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК № 4387, 10.08.2012).

 

ХОГОКЗ є офіційним членом The Publishers International Linking Association, Inc., Crossref (USA). З 2012 року ХОГОКЗ має можливість присвоювати унікальні цифрові об’єкти ідентифікації (DOI). Має власний префікс DOI: 10.26697.

 

Місія IJЕS: висвітлення результатів міжнародної співпраці України в науці та наукових досліджень в освітній, економічній, правовій галузях, а також рецензування наукових розробок та їх упровадження в практику. 

Міжнародна Редакційна Колегія IJES складається з авторитетних вчених в галузях освіти, економіки та права. Ми гарантуємо належний рівень дотримання етики публікацій та захисту авторських прав на всіх етапах розгляду матеріалів.

 

Індексування IJЕS. Журнал представлено більш, ніж у 10 міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях та пошукових системах, серед них: Crossref System (USA); Le Centre international de l'ISSN (France); CORE (United Kingdom); Scilit (Switzerland); Index CopernicusInternational (Poland); Road; Publons та ін. 
Розпочато підготовку IJЕS до включення його в бази: Web of Science, Scopus.

 

Всі статті, які друкуються в IJЕS, знаходяться у «Відкритому доступі» (Creative Commons Attribution License). Друкований примірник розсилається в провідні бібліотеки та університети. Це позитивно впливає на індекс цитування автора та позицію його університету в міжнародних рейтингах.

 

Вид видання: наукове періодичне рецензоване.

Напрями: Соціальні та поведінкові науки: Освіта, Економіка; Право.

Періодичність: 4 номери на рік.

Версії видання: Print, Online.

Мова журналу: англійська, українська.

Друк журналу: кольоровий.

 

Головний редактор: Мельник Юрій Борисович, Ph.D, доцент.

Технічний редактор: Пипенко Ірина Сергіївна, Ph.D, доцент.

 

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide