ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ СТАТТІ В
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ
 
IJES приймає такі типи рукописів: оригінальне дослідження, оглядова стаття, стислий звіт, рецензія, лист до редакції.
 
Загальні принципи підготовки рукопису
Подання статті до редакції МЖОН свідчить, що вона не була опублікована раніше, не перебуває на розгляді для публікації в інших виданнях і, якщо буде прийнята, то не буде опублікована в іншому місці в тій же формі англійською або будь-якою іншою мовою.
 
Вимоги до технічного оформлення тексту статті:
Редактор – МS Word.
Формат сторінки – А4.
Поля документу – 20 мм.
Шрифт – Times New Roman.
Розмір шрифту – 14.
Інтервал – 1,5.
Абзацний відступ – 10 мм.
Вирівнювання – по ширині, без переносів, без колонтитулів, без нумерації сторінок.
Обсяг – від 12 до 20 сторінок.
Символи: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).
Ілюстрації, схеми, таблиці – «вмонтовуються» в основний текст статті та додаються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: JPG, MS Word.
Мова статті – англійська, українська, російська.
 
Структура рукопису (оригінальне дослідження, оглядова стаття, стислий звіт), який подається до публікації, містить такі розділи:
(1) Загальна інформація;
(2) Анотація (Вступ, включає мету дослідження; Матеріали та методи; Результати; Висновки). Ключові слова.
(3) Текст (Вступ; Матеріал та методи; Результати; Обговорення; Висновки).
(4) Подяки;
(5) Етичне схвалення.
(6) Джерело фінансування;
(7) Конфлікт інтересів.
(8) Література;
(9) Інформація про автора/авторів.
 
Структура Листа до редакції містить такі розділи:
(1) Загальна інформація;
(2) Ключові слова.
(3) Текст листа.
(4) Подяки;
(5) Етичне схвалення.
(6) Джерело фінансування;
(7) Конфлікт інтересів.
(8) Література;
(9) Інформація про автора/авторів.
 
УВАГА!
Переклад назви/анотації/тексту статті засобами онлайн-сервісів (типу Google Translate, Yandex, Promt і т.д.) категорично забороняється!
Максимальна кількість авторів у статті – 3 особи.
Друкована та електронна версії журналу публікуються у кольоровому варіанті.
 
Вимоги до оформлення статті,
ілюстрацій, посилань на літературу
Зразок оформлення статті
Вимоги до оформлення листа
Зразок оформлення листа

 Keywords Cloud


 
Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide
The content of the website and its design are the property of the IJES and the KRPOCH Publishing. Copying and borrowing the content of the website in English or any other language is expressly prohibited. All Rights Reserved.