ВІДНОШЕННЯ ДО ПЛАГІАТУ

 

Редакція МІЖНАРОДНОГО ЖУРНАЛУ ОСВІТИ І НАУКИ вважає неприйнятним наявність плагіату в статтях. Журнал вважає, що використання ідей та робіт інших без належного цитування, є несправедливою і нечесною діяльністю.

Копіювання хоча б однієї пропозиції з чужої публікації, а також з власних раніше опублікованих робіт без належного цитування, вважається плагіатом, навіть, якщо Ви використовуєте свої слова замість оригінальних. Редакція залишає за собою абсолютне право відхилити процес розгляду поданого рукопису, якщо вів містить невеликі або значні запозичення з інших публікацій без належного цитування та може скасувати публікацію за скаргою в плагіаті.

Видавництво ХОГОКЗ використовує сервіс CrossCheck від CrossRef для початкового виявлення можливого плагіату. Якщо пізніше буде виявлено, що будь-яка стаття є плагіатом, тоді будуть вжиті відповідні дії згідно з рекомендаціями видавця щодо плагіату.

Видавництво ХОГОКЗ використовує програмне забезпечення iThenticate для виявлення випадків аналогічного тексту в представлених рукописах. Щоб дізнатися більше про перевірку подібності, відвідайте сайт: iThenticate

При розгляді справ про можливі порушення МЖОН керується схемами поведінки, розроблених Комітетом з етики публікації (COPE). МЖОН зберігає документи про всі випадки наукової несумлінності, особливо про порушеннях етичних принципів у науці.

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide
The content of the website and its design are the property of the IJES and the KRPOCH Publishing. Copying and borrowing the content of the website in English or any other language is expressly prohibited. All Rights Reserved.