ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

 

«МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ОСВІТИ І НАУКИ» дотримується принципів відкритого доступу, забезпечує негайний відкритий доступ до його змісту за принципом, що дослідження, вільне для громадськості, підтримує більший глобальний обмін знаннями.

Всі тексти доступні безкоштовно для всіх користувачів та (або) установ, які вони представляють. Користувачам дозволяється переглядати, зберігати, копіювати, розповсюджувати, роздруковувати, здійснювати пошук або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-яких правомірних цілей без попередньої згоди автора чи видавця. Дане положення відповідає визначенням відкритого доступу, сформульованим у Будапештській ініціативі відкритого доступу.

Лицензия Creative Commons
The articles, book reviews and other published items are licensed under a Creative Commons "Attribution" 4.0 Worldwide